สัตว์ประจำชาติอาเซียน

สัตว์ประจำชาติอาเซียน มีดังนี้
สัตว์ประจำชาติของประเทศไทย คือ ช้าง
สัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา คือ กูปรี
สัตว์ประจำชาติของประเทศพม่า คือ เสือโคร่ง
สัตว์ประจำชาติของประเทศลาว คือ ช้าง
สัตว์ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย คือ มังกรโคโมโด
สัตว์ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ คือ ควาย
สัตว์ประจำชาติของประเทศบรูไน คือ เสือโคร่ง
สัตว์ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ คือ สิงโต
สัตว์ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย คือ เสือโคร่งมลายู
สัตว์ประจำชาติของประเทศเวียดนาม คือ ควาย